Информације о тренутно актуелним темама се могу добити од предметног наставника путем E-mail-a