Упутства за лабораторијске вежбе

Лабораторијска вежба 1 (верзија 6. 12. 2020.)

Лабораторијска вежба 2 (верзија 7. 11. 2018.)   

Лабораторијска вежба 3 (верзија 9. 11. 2018.) 
За отварање фајла користити шифру која важи за школску 2019/2020 годину. 

Лабораторијска вежба 4 (верзија 14. 11. 2018.)

Лабораторијска вежба 5

Лабораторијска вежба 6 (верзија 16. 12. 2020.) 
Задатак за 6. лабораторијску вежбу  (верзија 16. 12. 2020.)

Увод у рад са Simulink-ом    
Инфо пример у Simulink-у     Пример 1 у Simulink-у -> сачувати фајл као primer_1.mdl и учитати у Simulink
Пример 2 у Simulink-у (16. 12. 2020.) (Препоручује се израда домаћег задатка по угледу на овај пример.)

Видео упутство за рад у Simulink-у
Пример израде (Power Point презентација) модела преко
Simscape>Foundation Library>Electrical можете преузети овде.