Упутства за лабораторијске вежбе

Лабораторијска вежба 1 (update 1. 11. 2018.)

Лабораторијска вежба 2 (update 7. 11. 2018.)   

Лабораторијска вежба 3 (update 9. 11. 2018.) 
За отварање фајла користити шифру која важи за школску 2019/2020 годину. 

Лабораторијска вежба 4 (update 14. 11. 2018.)

Лабораторијска вежба 5

Лабораторијска вежба 6 (update 12. 11. 2019.) 
Задатак за 6. лабораторијску вежбу  (верзија 12. 11. 2019.)

Увод у рад са Simulink-ом    
Инфо пример у Simulink-у     Пример 1 у Simulink-у -> сачувати фајл као primer_1.mdl и учитати у Simulink
Пример 2 у Simulink-у (26. 12. 2019.) (Препоручује се израда домаћег по угледу на пример "lab6Demo".)

Видео упутство за рад у Simulink-у
Пример израде (Power Point презентација) модела преко
Simscape>Foundation Library>Electrical можете преузети овде.