Зимски семестар, Енергетски одсек
Предметни наставник: Зоран Радаковић
E-mail: radakovic@etf.rs
Кабинет: 77

Асистенти:
Лабораторија 89
Милица Јевтић E-mail: m.jevtic@etf.rs
Марко Новковић E-mail: novkovic@etf.rs

Дизајн сајта: Душан Јачић

Обавештења


Резултати испита одржаног 30. 01. 2020. налазе се на линку:

Укупни поени студената.
 
Увид у задатке: петак 31. 1. 2020. у 17:33, лаб. 89.


На страни Лабораторијске вежбе постављен је пример са 2 приступа решавању задатка који је у вези са лаб. вежбом 6.

Термини за одбрану 6. лабораторијске вежбе.